Impressum

Wie zijn wij?‎

Heat Me SRL

Installatie van sanitair, loodgieterswerk

Missie‎

‎We streven ernaar onze medeburgers meer gemoedsrust te geven door hen te verzekeren dat ze altijd op ons kunnen rekenen als ze een loodgieters- of verwarmingsprobleem hebben.

Contact

Heat Me SRL

Avenue Reine Astrid 92 – 1310 La Hulpe

+32 2 486 76 76

info@heat-me.be

BE 0699.868.064

Heat Me SRL verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎